تسمه نقاله لاستیکی

تسمه نقاله لاستیکی

تسمه نقاله لاستیکی

تسمه نقاله لاستیکی

تسمه نقاله لاستیکی

ترکیبات لاستیک در تسمه نقاله لاستیکی نکته‌ای که حائز اهمیت و لازم به ذکر است که نوع ترکیبات و مواد پایه ساخت تسمه نقاله لاستیکی می‌باشد که اساسا به این موضوع مرتبط است.

در واقع پوشش‌ های مقاومتی تسمه نقاله لاستیکی در صنایع مختلف اعم از “تسمه نقاله لاستیکی ضد سایش”، “تسمه نقاله لاستیکی ضد روغن”، “تسمه نقاله لاستیکی ضد حرارت” و …. علاوه بر نوع لاستیک اولیه (کائوچوی پایه) به طوری کلی به کامپوزیت و ترکیب‌بندی در مراحل ساخت لاستیک مرتبط می‌باشد.